Reklama:

Prometax

Postać farmaceutyczna: Roztwór doustny , 2 mg/ml