Reklama:

Ceclor

Postać farmaceutyczna: Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej , 250 mg/5 ml