Reklama:

Beto 25 ZK

Postać farmaceutyczna: Tabletki o przedłużonym uwalnianiu , 23,75 mg