Reklama:

Omnitrope

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 15 mg/1,5 ml