Reklama:

Seroxat

Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 20 mg