Reklama:

Tiapridal

Postać farmaceutyczna: Tabletki , 100 mg