Reklama:

Puregon

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 600 j.m./0,72 ml (833 j.m./ml)