Reklama:

Dalacin T

Postać farmaceutyczna: Płyn na skórę , 10 mg/ml