Reklama:

Tegsedi

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce , 284 mg