Reklama:

Maść arnikowa

Postać farmaceutyczna: Maść
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

MAŚĆ ARNIKOWA

Arnicae anthodii extractum

Maść

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Maść arnikowa i w jakim celu się go stosuje

 2. Lek Maść arnikowa jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach, którego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

  Stosowany pomocniczo w stłuczeniach (siniaki), skręceniach (z obrzękiem pourazowym), objawowo po ukąszeniach owadów oraz w dolegliwościach reumatycznych.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść arnikowa

 4. Kiedy nie stosować leku Maść arnikowa:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na arnikę lub inne rośliny z rodziny Złożonych (Compositae = Asteraceae)

  • nie stosować na otwarte rany i znacznie uszkodzoną skórę

  • nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  W przypadku wystąpienia wyprysków, pęcherzyków lub innych objawów stanu zapalnego skóry należy skonsultować się z lekarzem.

  Lek Maść arnikowa a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Nie stosować w stanach zapalnych brodawek sutkowych w okresie karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek Maść arnikowa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 5. Jak stosować lek Maść arnikowa

 6. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Lek do stosowania na skórę. Zalecana dawka to: smarować 2 - 4 razy dziennie zmienione chorobowo powierzchnie skóry.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść arnikowa

  Ze względu na podanie miejscowe prawdopodobieństwo przedawkowania leku jest niewielkie.

  Pominięcie przyjęcia zastosowania leku Maść arnikowa

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku Maść arnikowa

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 7. Możliwe działania niepożądane

 8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Mogą wystąpić odczyny alergiczne skóry (np. alergia kontaktowa).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309 e-mail:ndl@urpl.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 9. Jak przechowywać lek Maść arnikowa

 10. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 11. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Maść arnikowa

Substancją czynną leku jest ekstrakt z kwiatostanu arniki łąkowej

Ekstrahent: etanol oraz wazelina biała

Jak wygląda lek Maść arnikowa i co zawiera opakowanie

Lek Maść arnikowa to jasnożółta maść pakowana w pudełka polipropylenowe z wieczkiem polietylenowym umieszczone w tekturowym pudełku

Opakowanie zawiera po 10 g lub 25 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wytwarzanie Artykułów Kosmetycznych i Perfumeryjnych ELISSA mgr Irena Ocioszyńska

02-495 Warszawa, ul. J. Michałowicza 85

tel. 22 667 76 23; 22 662 66 15

e-mail: info@elissa.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: