Reklama:

Hexyon

Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań