Reklama:

Hepeel N

Postać farmaceutyczna: Tabletki
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hepeel N

tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Hepeel N i w jakim celu się go stosuje

  2. Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

   Hepeel N jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu łagodnych zaburzeń czynności wątroby i pęcherzyka żółciowego takich jak: wzdęcia, brak apetytu, niestrawność.

  3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Hepeel N Kiedy nie przyjmować leku Hepeel N

   • jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

   • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na chininę, Ostropest plamisty (Silybum marianum) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae – dawniej Compositae).

    Dzieci i młodzież

    Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

    Inne leki i Hepeel N

    Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

    Stosowanie Hepeel N z jedzeniem i piciem

    Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Hepeel N powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

    Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

    Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

    Hepeel N zawiera laktozę

    Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

  4. Jak przyjmować lek Hepeel N

  5. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka

   Dorośli: zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

   Sposób stosowania

   Tabletki należy powoli rozpuścić w ustach. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami. Nie przekraczać zaleconej dawki.

   Przyjęcie większej dawki leku Hepeel N niż zalecana

   W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Pominięcie dawki leku Hepeel N

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie przyjmowania leku Hepeel N

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek Hepeel N może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   W odosobnionych przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości takie jak reakcje skórne lub gorączka. W takich wypadkach należy zaprzestać przyjmowania leku i skontaktować się z lekarzem.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.:+4822 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  8. Jak przechowywać lek Hepeel N

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hepeel N

  Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Hepeel N są:

  15 mg

  Silybum marianum

  D2

  30 mg

  Lycopodium clavatum

  D3

  30 mg

  Cinchona pubescens

  D3

  30 mg

  Myristica fragrans

  D4

  90 mg

  Citrullus colocynthis

  D6

  60 mg

  Veratrum album

  D6

  30 mg

  Chelidonium majus

  D6

  15 mg

  Phosphorus

  D6

  Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza.

  Jak wygląda lek Hepeel N i co zawiera opakowanie

  Hepeel N jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek w kolorze białym do pomarańczowo-

  -białego. Sporadycznie mogą występować na tabletkach pomarańczowe, punktowe przebarwienia.

  Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 250 tabletek.

  Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

  Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

  76532 Baden-Baden, Niemcy

  tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

  e-mail:info@heel.de

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

  Heel Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 21

  02-822 Warszawa

  tel. 22 545 07 15

  e-mail: biuro@heel.pl

  Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

  Logo: -Heel Kod opakowania

  Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

  Hepeel N

  tabletki

  Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

  Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Hepeel N i w jakim celu się go stosuje

 2. Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

  Hepeel N jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu łagodnych zaburzeń czynności wątroby i pęcherzyka żółciowego takich jak: wzdęcia, brak apetytu, niestrawność.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Hepeel N Kiedy nie przyjmować leku Hepeel N

  • jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)

  • jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na chininę, Ostropest plamisty (Silybum marianum) lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae – dawniej Compositae).

   Dzieci i młodzież

   Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

   Inne leki i Hepeel N

   Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

   Stosowanie Hepeel N z jedzeniem i piciem

   Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Hepeel N powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

   Hepeel N zawiera laktozę

   Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

 4. Jak przyjmować lek Hepeel N

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zalecana dawka

  Dorośli: zwykle po 1 tabletce 3 razy dziennie.

  Sposób stosowania

  Tabletki należy powoli rozpuścić w ustach. Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami. Nie przekraczać zaleconej dawki.

  Przyjęcie większej dawki leku Hepeel N niż zalecana

  W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Pominięcie dawki leku Hepeel N

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie przyjmowania leku Hepeel N

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek Hepeel N może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  W odosobnionych przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości takie jak reakcje skórne lub gorączka. W takich wypadkach należy zaprzestać przyjmowania leku i skontaktować się z lekarzem.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.:+4822 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Hepeel N

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Hepeel N

Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku Hepeel N są:

15 mg

Silybum marianum

D2

30 mg

Lycopodium clavatum

D3

30 mg

Cinchona pubescens

D3

30 mg

Myristica fragrans

D4

90 mg

Citrullus colocynthis

D6

60 mg

Veratrum album

D6

30 mg

Chelidonium majus

D6

15 mg

Phosphorus

D6

Pozostałe składniki: stearynian magnezu, laktoza.

Jak wygląda lek Hepeel N i co zawiera opakowanie

Hepeel N jest w postaci okrągłych, płaskich tabletek w kolorze białym do pomarańczowo-

-białego. Sporadycznie mogą występować na tabletkach pomarańczowe, punktowe przebarwienia.

Tabletki znajdują się w polipropylenowym pojemniku umieszczonym w pudełku tekturowym. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail:info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel. 22 545 07 15

e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo: -Heel Kod opakowania

Reklama: