Reklama:

Cordarone

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 50 mg/ml