Reklama:

Ditropan

Postać farmaceutyczna: Tabletki , 5 mg