Reklama:

Movalis

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 10 mg/ml (15 mg/1,5 ml)