Reklama:

Zentel

Postać farmaceutyczna: Zawiesina doustna , 400 mg/20 ml