Reklama:

Capecitabine Teva

Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 500 mg