Reklama:

Fucidin

Postać farmaceutyczna: Krem , 20 mg/g