Reklama:

Kyntheum

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce , 210 mg