Reklama:

NeoRecormon

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 500 j.m. (1667 j.m./ml)