Reklama:

Fluoresceine SERB

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 100 mg/ml (10%)