Reklama:

Optruma

Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 60 mg