Reklama:

Diclac LipoGel

Postać farmaceutyczna: Żel , 10 mg/g