Reklama:

Zulbex

Postać farmaceutyczna: Tabletki dojelitowe , 10 mg