Reklama:

Baraclude

Postać farmaceutyczna: Roztwór doustny , 0,05 mg/ml