Reklama:

Olimel N7E

Postać farmaceutyczna: Emulsja do infuzji
Reklama:

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 2. OLIMEL N7E, emulsja do infuzji

 3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

 4. OLIMEL ma postać trójkomorowego worka. Każdy worek zawiera roztwór glukozy z wapniem, emulsję tłuszczową oraz roztwór aminokwasów z innymi elektrolitami:

  Zawartości na worek

  1000 ml

  1500 ml

  2000 ml

  35% roztwór glukozy

  (co odpowiada 35 g/100 ml)

  400 ml

  600 ml

  800 ml

  11,1% roztwór aminokwasów (co odpowiada 11,1 g/100 ml)

  400 ml

  600 ml

  800 ml

  20% emulsja tłuszczowa (co odpowiada 20 g/100 ml)

  200 ml

  300 ml

  400 ml

  Skład gotowej emulsji po wymieszaniu zawartości trzech komór:

  Substancje czynne

  1000 ml

  1500 ml

  2000 ml

  Oczyszczony olej z oliwek + oczyszczony olej sojowya

  40,00 g

  60,00 g

  80,00 g

  Alanina

  6,41 g

  9,61 g

  12,82 g

  Arginina

  4,34 g

  6,51 g

  8,68 g

  Kwas asparaginowy

  1,28 g

  1,92 g

  2,56 g

  Kwas glutaminowy

  2,21 g

  3,32 g

  4,42 g

  Glicyna

  3,07 g

  4,60 g

  6,14 g

  Histydyna

  2,64 g

  3,97 g

  5,29 g

  Izoleucyna

  2,21 g

  3,32 g

  4,42 g

  Leucyna

  3,07 g

  4,60 g

  6,14 g

  Lizyna

  (co odpowiada octanowi lizyny)

  3,48 g

  (4,88 g)

  5,23 g

  (7,31 g)

  6,97 g

  (9,75 g)

  Metionina

  2,21 g

  3,32 g

  4,42 g

  Fenyloalanina

  3,07 g

  4,60 g

  6,14 g

  Prolina

  2,64 g

  3,97 g

  5,29 g

  Seryna

  1,75 g

  2,62 g

  3,50 g

  Treonina

  2,21 g

  3,32 g

  4,42 g

  Tryptofan

  0,74 g

  1,10 g

  1,47 g

  Tyrozyna

  0,11 g

  0,17 g

  0,22 g

  Walina

  2,83 g

  4,25 g

  5,66 g

  Sodu octan trójwodny

  1,50 g

  2,24 g

  2,99 g

  Sodu glicerofosforan uwodniony

  3,67 g

  5,51 g

  7,34 g

  Potasu chlorek

  2,24 g

  3,35 g

  4,47 g

  Magnezu chlorek sześciowodny

  0,81 g

  1,22 g

  1,62 g

  Wapnia chlorek dwuwodny

  0,52 g

  0,77 g

  1,03 g

  Glukoza

  (co odpowiada glukozie jednowodnej)

  140,00 g

  (154,00 g)

  210,00 g

  (231,00 g)

  280,00 g

  (308,00 g)

  a: Mieszanina oczyszczonego oleju z oliwek (ok. 80%) i oczyszczonego oleju sojowego (ok. 20%), co odpowiada stosunkowi niezbędnych kwasów tłuszczowych do całkowitej zawartości kwasów tłuszczowych równemu 20%

  Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

  Wartości odżywcze gotowej emulsji, odpowiednio do wielkości worków:

  1000 ml

  1500 ml

  2000 ml

  Tłuszcze

  40 g

  60 g

  80 g

  Aminokwasy

  44,3 g

  66,4 g

  88,6 g

  Azot

  7,0 g

  10,5 g

  14,0 g

  Glukoza

  140,0 g

  210,0 g

  280,0 g

  Wartość energetyczna:

  Całkowita wartość energetyczna w przybliżeniu

  1140 kcal

  1710 kcal

  2270 kcal

  Wartość energetyczna niebiałkowa

  960 kcal

  1440 kcal

  1920 kcal

  Wartość energetyczna glukozy

  560 kcal

  840 kcal

  1120 kcal

  Wartość energetyczna tłuszczówa

  400 kcal

  600 kcal

  800 kcal

  Stosunek: wartość energetyczna niebiałkowa/azot

  137 kcal/g

  137 kcal/g

  137 kcal/g

  Stosunek: wartość energetyczna glukoza/tłuszcze

  58/42

  58/42

  58/42

  Tłuszcze/całkowita ilość kalorii

  35%

  35%

  35%

  Elektrolity:

  Sód

  35,0 mmol

  52,5 mmol

  70,0 mmol

  Potas

  30,0 mmol

  45,0 mmol

  60,0 mmol

  Magnez

  4,0 mmol

  6,0 mmol

  8,0 mmol

  Wapń

  3,5 mmol

  5,3 mmol

  7,0 mmol

  Fosforanyb

  15,0 mmol

  22,5 mmol

  30,0 mmol

  Octany

  45 mmol

  67 mmol

  89 mmol

  Chlorki

  45 mmol

  68 mmol

  90 mmol

  pH

  6,4

  6,4

  6,4

  Osmolarność

  1360 mOsm/l

  1360 mOsm/l

  1360 mOsm/l

  a: W tym wartość energetyczna z oczyszczonych fosfolipidów z jaja kurzego b: W tym fosforany dostarczone z emulsji tłuszczowej

 5. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 6. Po zmieszaniu:

  Emulsja do infuzji.

  Wygląd przed zmieszaniem:

  • Roztwory aminokwasów i glukozy są przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółte,

  • Emulsja tłuszczowa jest jednorodna o mlecznym wyglądzie.

 7. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

  1. Wskazania do stosowania

  2. OLIMEL jest wskazany do żywienia pozajelitowego osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 2 lat, w przypadkach, gdy doustne lub jelitowe odżywianie jest niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.

  3. Dawkowanie i sposób podawania

  4. Dawkowanie

   OLIMEL nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat, ze względu na nieodpowiedni skład oraz objętość (patrz punkty 4.4; 5.1 i 5.2).

   Nie należy przekraczać podanej niżej maksymalnej dawki dobowej. Ze względu na stały skład worka wielokomorowego zaspokojenie jednocześnie wszystkich potrzeb żywieniowych pacjenta może nie być możliwe. Mogą występować sytuacje kliniczne, w których pacjenci potrzebują innych ilości substancji odżywczych niż znajdujące się w worku o stałym składzie. W takiej sytuacji każda zmiana objętości (dawki) powinna uwzględniać wpływ, jaki będzie to miało na dawkowanie wszystkich pozostałych substancji odżywczych produktu leczniczego OLIMEL.

   Dorośli

   Dawkowanie zależy od wydatku energetycznego pacjenta, stanu klinicznego, masy ciała oraz możliwości metabolizowania składników produktu OLIMEL, jak również od składników energetycznych lub białek dodatkowo dostarczanych doustnie/dojelitowo, dlatego należy odpowiednio dobrać wielkość worka.

   Średnie dobowe zapotrzebowanie to:

   • 0,16 do 0,35 g azotu/kg masy ciała (1 – 2 g aminokwasów/kg), w zależności od stanu odżywienia pacjenta oraz stopnia katabolizmu,

   • 20 do 40 kcal/kg,

   • 20 do 40 ml płynu/kg lub 1 do 1,5 ml na zużywaną kcal.

    Dla produktu OLIMEL, maksymalną dawkę dobową określono wg poboru całkowitej ilości kalorii,

    40 kcal/kg w objętości 35 ml/kg, co odpowiada 1,5 g aminokwasów/kg, 4,9 g glukozy/kg, 1,4 g tłuszczów/kg, 1,2 mmol sodu/kg oraz 1,1 mmol potasu/kg. Dla pacjenta ważącego 70 kg odpowiadałoby to 2450 ml produktu OLIMEL na dobę, co oznacza przyjęcie 108 g aminokwasów, 343 g glukozy oraz 98 g tłuszczów (tzn. 2352 kcal niebiałkowych oraz całkowitej ilości 2793 kcal).

    Zazwyczaj, szybkość podawania musi zwiększać się stopniowo podczas pierwszej godziny, a następnie szybkość infuzji musi być odpowiednio dostosowana pod kątem dawki, dobowej objętości przyjmowanego produktu leczniczego oraz czasu trwania infuzji.

    Dla produktu OLIMEL maksymalna szybkość infuzji wynosi 1,7 ml/kg/godz., co odpowiada 0,08 g aminokwasów/kg/godz., 0,24 g glukozy/kg/godz. oraz 0,07 g tłuszczów/kg/godz.

    Dzieci w wieku powyżej 2 lat i młodzież

    Nie przeprowadzono badań w populacji pediatrycznej.

    Dawkowanie jest uzależnione od wydatku energetycznego pacjenta, stanu klinicznego, masy ciała oraz możliwości metabolizowania składników produktu OLIMEL, jak również od składników energetycznych lub białek dodatkowo podawanych doustnie/dojelitowo; dlatego należy odpowiednio dobrać wielkość worka.

    Ponadto, dobowe zapotrzebowanie na płyny, azot oraz energię stale maleje wraz z wiekiem. Wzięto pod uwagę dwie grupy, w wieku od 2 do 11 lat i od 12 do 18 lat.

    Dla produktu OLIMEL N7E w obu grupach wiekowych, czynnikiem ograniczającym dla dawki dobowej jest stężenie magnezu. W obu grupach wiekowych, czynnikiem ograniczającym dla szybkości podania na godzinę jest stężenie glukozy. Wynikające z tego pobory przedstawiono poniżej:

    Składnik

    2 do 11 lat

    12 do 18 lat

    Zalecanea

    Maksymalna

    objętość OLIMEL N7E

    Zalecanea

    Maksymalna

    objętość OLIMEL N7E

    Maksymalna dawka dobowa

    Płyny (ml/kg/doba)

    60 – 120

    25

    50 - 80

    25

    Aminokwasy (g/kg/doba)

    1 – 2 (do

    2,5)

    1,1

    1 - 2

    1,1

    Glukoza (g/kg/doba)

    1,4 – 8,6

    3,5

    0,7 – 5,8

    3,5

    Tłuszcze (g/kg/doba)

    0,5 - 3

    1,0

    0,5 - 2 (do 3)

    1,0

    Całkowita wartość energetyczna

    (kcal/kg/doba)

    30 – 75

    28,5

    20 – 55

    28,5

    Maksymalna szybkość podania na godzinę

    OLIMEL N7E

    (ml/kg/godz.)

    2,6

    1,7

    Aminokwasy (g/kg/godz.)

    0,20

    0,11

    0,12

    0,08

    Glukoza (g/kg/godz.)

    0,36

    0,36

    0,24

    0,24

    Tłuszcze (g/kg/godz.)

    0,13

    0,10

    0,13

    0,07

    a: wartości zalecane przez wytyczne ESPGHAN/ESPEN/ESPR z 2018 roku

    Zazwyczaj, szybkość podawania musi zwiększać się stopniowo podczas pierwszej godziny, a następnie należy ją dostosować uwzględniając podawaną dawkę, dobową objętość przyjmowanego produktu leczniczego oraz czas trwania infuzji.

    Na ogół, u małych dzieci zaleca się rozpoczynać infuzję od małej dawki dobowej i zwiększać ją stopniowo do maksymalnego dawkowania (patrz powyżej).

    Sposób i czas podawania

    Wyłącznie do jednorazowego użycia.

    Zaleca się, aby po otwarciu niezwłocznie zużyć zawartość worka i nie przechowywać do następnej infuzji.

    Po zmieszaniu otrzymuje się jednorodną mieszaninę o mlecznym wyglądzie. Instrukcje dotyczące przygotowania i stosowania emulsji do infuzji, patrz punkt 6.6.

    Z powodu wysokiej osmolarności OLIMEL można podawać wyłącznie do żyły centralnej.

    Zalecany czas trwania infuzji w przypadku worka do odżywiania pozajelitowego wynosi od 12 do 24 godzin.

    Leczenie za pomocą odżywiania pozajelitowego można kontynuować tak długo, jak tego wymaga stan kliniczny pacjenta.

  5. Przeciwwskazania

  6. Stosowanie produktu OLIMEL jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

   • u wcześniaków, noworodków oraz dzieci w wieku poniżej 2 lat;

   • nadwrażliwość na jaja, soję, białka orzeszków ziemnych, kukurydzę/produkty zawierające kukurydzę (patrz punkt 4.4) lub na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

   • wrodzone zaburzenia metabolizmu aminokwasów;

   • ciężka hiperlipidemia lub ciężkie zaburzenia metabolizmu tłuszczów z występowaniem hipertriglicerydemii;

   • ciężka hiperglikemia;

   • patologicznie podwyższone stężenie w osoczu sodu, potasu, magnezu, wapnia i (lub) fosforu.

  7. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

  8. Zbyt szybkie podawanie roztworów do całkowitego żywienia pozajelitowego może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi powikłaniami.

   Jeśli nasilają się jakiekolwiek oznaki lub objawy reakcji alergicznej (takie jak poty, gorączka, dreszcze, ból głowy, wysypka skórna lub duszności), infuzję należy natychmiast przerwać.

   Produkt zawiera olej sojowy oraz fosfolipidy z jaja kurzego. Białka soi oraz jaja mogą powodować reakcje nadwrażliwości. Obserwowano krzyżowe reakcje alergiczne pomiędzy białkami soi i orzeszków ziemnych.

   Produkt OLIMEL zawiera glukozę uzyskaną z kukurydzy, która może powodować reakcje nadwrażliwości u pacjentów z alergią na kukurydzę lub produkty zawierające kukurydzę (patrz punkt 4.3).

   Nie wolno mieszać ani podawać ceftriaksonu jednocześnie z jakimikolwiek dożylnymi roztworami zawierającymi wapń, nawet przez różne linie do infuzji albo inne miejsca infuzji. Ceftriakson i roztwory zawierające wapń można podawać kolejno jeden po drugim, jeśli linie do infuzji są wkłute w różne miejsca lub są wymieniane albo dokładnie płukane roztworem soli fizjologicznej między infuzjami, aby uniknąć wytrącania osadów. U pacjentów wymagających ciągłego wlewu roztworów do całkowitego żywienia pozajelitowego zawierających wapń, fachowy personel medyczny może rozważyć zastosowanie alternatywnych sposobów leczenia przeciwbakteryjnego, które nie powodują podobnego ryzyka wytrącania osadów. Jeśli stosowanie ceftriaksonu uznaje się za konieczne u pacjentów wymagających żywienia ciągłego, roztwory do całkowitego żywienia pozajelitowego i ceftriakson można podawać jednocześnie, jednak przez inne linie do infuzji, wkłute w różnych miejscach. Zamiast tego można zatrzymać infuzję roztworu do całkowitego żywienia pozajelitowego na czas infuzji ceftriaksonu, uwzględniając zalecenie dotyczące płukania linii do infuzji między infuzjami roztworów (patrz punkty 4.5 i 6.2).

   U pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe zgłaszano występowanie osadów w naczyniach płucnych, powodujących zator naczyń płucnych lub niewydolność oddechową. Niektóre przypadki kończyły się zgonem. Dodanie nadmiernej ilości wapnia i fosforanu zwiększa ryzyko wytrącenia osadów wapnia fosforanu (patrz punkt 6.2).

   Zgłoszono również podejrzenie powstania osadu we krwi.

   Oprócz sprawdzania roztworu, należy również okresowo sprawdzać zestaw do infuzji oraz cewnik w kierunku występowania osadów.

   W przypadku wystąpienia objawów niewydolności oddechowej należy przerwać infuzję i rozpocząć ocenę medyczną.

   Nie należy dodawać innych produktów leczniczych ani substancji do którejkolwiek z komór ani do gotowej emulsji, bez wcześniejszego sprawdzenia ich zgodności oraz stabilności otrzymanej mieszaniny (w szczególności stabilności emulsji tłuszczowej). Powstanie osadów lub destabilizacja emulsji tłuszczowej może spowodować okluzję naczyń (patrz punkty 6.2 i 6.6).

   Przed rozpoczęciem infuzji należy skorygować ciężkie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, ciężkie stany przeciążenia płynami oraz ciężkie zaburzenia metaboliczne.

   Po rozpoczęciu infuzji dożylnej wymagane jest odpowiednie monitorowanie kliniczne pacjenta.

   Zakażenie dostępu żylnego i sepsa są powikłaniami, które mogą wystąpić u pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe, szczególnie w przypadku niewystarczającej dbałości o cewniki, immunosupresyjnych skutków choroby lub produktów leczniczych. Dokładne monitorowanie oznak, objawów oraz wyników badań laboratoryjnych celem wykrycia gorączki/dreszczy, leukocytozy, komplikacji technicznych związanych ze sprzętem do dostępu żylnego oraz hiperglikemii może pomóc we wczesnym rozpoznawaniu zakażenia. Pacjenci wymagający żywienia pozajelitowego często są predysponowani do powikłań infekcyjnych z powodu niedożywienia i (lub) stanu choroby zasadniczej. Występowanie powikłań septycznych można zmniejszyć poprzez zwiększenie nacisku na stosowanie technik aseptycznych podczas umieszczania i utrzymywania cewnika oraz w trakcie przygotowywania produktu do żywienia.

   Przez cały okres leczenia należy przeprowadzać badania gospodarki wodno-elektrolitowej, osmolarności surowicy, triglicerydów w surowicy, bilansu kwasowo-zasadowego, glukozy we krwi, czynności wątroby i nerek, testy krzepnięcia i liczby komórek krwi, w tym płytek krwi.

   Dla podobnych produktów zgłaszano podwyższenie stężenia enzymów wątrobowych i cholestazę. W przypadku podejrzenia niewydolności wątroby, należy rozważyć monitorowanie amoniaku w surowicy.

   Jeśli odżywianie nie jest dostosowane do potrzeb pacjenta lub pojemność metaboliczna któregokolwiek ze składników żywieniowych nie jest dokładnie oceniona, mogą wystąpić nieprawidłowości metaboliczne. Niepożądane skutki metaboliczne mogą wynikać z niewłaściwego lub nadmiernego podania substancji odżywczych lub z niewłaściwej kompozycji dodatkowych składników do potrzeb danego pacjenta.

   Podanie roztworu aminokwasów może doprowadzić do ciężkiego niedoboru folanu, dlatego zaleca się codzienne podawanie kwasu foliowego.

   Wynaczynienie

   Miejsce założenia cewnika należy regularnie monitorować pod kątem oznak wynaczynienia.

   W przypadku wynaczynienia należy natychmiast przerwać podawanie preparatu pozostawiając na miejscu wprowadzony cewnik lub kaniulę w celu natychmiastowego wdrożenia postępowania leczniczego. O ile to możliwe, przed wyjęciem wprowadzonego cewnika/kaniuli należy dokonać aspiracji płynu przez cewnik/kaniulę w celu zmniejszania ilości płynu w tkankach.

   W zależności od rodzaju wynaczynionego produktu (w tym produktu(-ów) mieszanych z produktem OLIMEL, jeśli dotyczy) oraz stopnia/rozległości ewentualnego urazu, należy podjąć właściwe szczególne środki zaradcze. Opcje postępowania leczniczego mogą obejmować leczenie niefarmakologiczne, farmakologiczne i (lub) interwencję chirurgiczną. W przypadku dużego wynaczynienia należy przed upływem 72 godzin skonsultować się z chirurgiem plastycznym.

   Miejsce wynaczynienia należy monitorować co najmniej co cztery godziny w okresie pierwszych 24 godzin, a następnie raz na dobę.

   Nie należy wznawiać wlewu do tej samej żyły centralnej.

   Niewydolność wątroby

   Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ istnieje ryzyko rozwoju lub nasilenia zaburzeń neurologicznych związanych z hiperamonemią. Należy regularnie przeprowadzać badania kliniczne i laboratoryjne, w szczególności parametrów czynności wątroby, stężenia glukozy, elektrolitów oraz triglicerydów we krwi.

   Niewydolność nerek

   Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z niewydolnością nerek, szczególnie w przypadku występowania hiperkaliemii, gdyż istnieje ryzyko rozwoju lub nasilenia kwasicy metabolicznej oraz hiperazotemii, jeśli nie wykonuje się dodatkowego usuwania produktów metabolizmu wydalanych przez nerki. U tych pacjentów należy uważnie monitorować stan płynów i elektrolitów oraz stężenie triglicerydów.

   Hematologia

   Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia oraz niedokrwistością. Należy uważnie monitorować morfologię krwi i parametry krzepliwości.

   Endokrynologia i metabolizm

   Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów w następujących okolicznościach:

   • kwasica metaboliczna. Nie zaleca się podawania wodorowęglanów w przypadku kwasicy mleczanowej. Należy regularnie przeprowadzać badania kliniczne i laboratoryjne;

   • cukrzyca. Należy monitorować stężenie glukozy we krwi, glukozurię, ketonurię i w razie potrzeby dostosować dawkowanie insuliny;

   • hiperlipidemia spowodowana obecnością lipidów w emulsji do infuzji. Należy regularnie przeprowadzać badania kliniczne i laboratoryjne;

   • zaburzenia metabolizmu aminokwasów.

   Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   U niektórych pacjentów żywionych pozajelitowo dochodzi do zaburzeń wątroby i dróg żółciowych, w tym cholestazy, stłuszczenia, zwłóknienia i marskości wątroby, mogących powodować niewydolność wątroby, a także zapalenie pęcherzyka żółciowego i kamicę żółciową. Uważa się, że etiologia tych chorób jest wieloczynnikowa i może być różna u poszczególnych pacjentów. Pacjenci, u których wystąpią nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych lub inne oznaki zaburzeń wątroby i dróg żółciowych, powinni zostać jak najwcześniej poddani badaniu przez lekarza posiadającego wiedzę z zakresu chorób wątroby w celu ustalenia przyczyn oraz możliwych dzialań leczniczych i profilaktycznych.

   Regularnie należy sprawdzać stężenie triglicerydów w surowicy oraz zdolność organizmu do wydalania tłuszczów.

   Stężenie triglicerydów w surowicy podczas infuzji nie może przekroczyć 3 mmol/l.

   Podejrzewając nieprawidłowości w metabolizmie tłuszczów, należy codziennie przeprowadzać pomiary stężenia triglicerydów w surowicy, z przerwą 5 do 6 godzin od ostatniego podania tłuszczów. U dorosłych surowica musi być przezroczysta w ciągu mniej niż 6 godzin od zaprzestania infuzji zawierającej emulsję tłuszczową. Następną infuzję można podać dopiero wtedy, gdy stężenie triglicerydów w surowicy powróci do wartości wyjściowych.

   Podczas stosowania podobnych produktów opisywano występowanie zespołu przeciążenia tłuszczami. Zmniejszona lub ograniczona zdolność metabolizowania lipidów zawartych w preparacie OLIMEL może skutkować wystąpieniem zespołu przeciążenia tłuszczami spowodowanego przedawkowaniem, jednak oznaki i objawy zespołu mogą pojawić się również przy podawaniu produktu zgodnie z zaleceniami (patrz również punkt 4.8).

   W przypadku wystąpienia hiperglikemii należy dostosować szybkość infuzji produktu OLIMEL i (lub) podać insulinę.

   PRODUKTU LECZNICZEGO NIE NALEŻY PODAWAĆ DO ŻYŁY OBWODOWEJ.

   Mimo naturalnej obecności w produkcie pierwiastków śladowych i witamin, ich ilość jest niewystarczająca, by pokryć zapotrzebowanie organizmu. Pierwiastki śladowe i witaminy należy dodawać w wystarczających ilościach dla indywidualnego pacjenta i aby zapobiec rozwojowi niedoborów. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi wprowadzania dodatkowych składników do produktu.

   Należy zachować ostrożność przy podawaniu produktu OLIMEL pacjentom z podwyższoną osmolarnością, niewydolnością nadnerczy, niewydolnością serca lub zaburzeniami płuc.

   W przypadku pacjentów niedożywionych, wprowadzenie odżywiania pozajelitowego może spowodować przesunięcia płynów, powodując obrzęk płuc oraz zastoinową niewydolność serca, jak również spadek stężenia w surowicy potasu, fosforu, magnezu lub witamin rozpuszczalnych w wodzie. Zmiany te mogą wystąpić w ciągu 24 do 48 godzin, dlatego zaleca się ostrożne i powolne wprowadzanie odżywiania pozajelitowego, razem ze ścisłym monitorowaniem i odpowiednim dostosowaniem płynów, elektrolitów, pierwiastków śladowych oraz witamin.

   W celu uniknięcia powstania zatorów powietrznych spowodowanych obecnością gazu resztkowego zawartego w pierwszym worku, nie należy podłączać worków seryjnie.

   Aby uniknąć ryzyka związanego ze zbyt szybkim wlewem, należy stosować kontrolowany wlew ciągły.

   OLIMEL N7E musi być podawany z ostrożnością pacjentom z tendencją do zatrzymywania elektrolitów.

   Dożylnej infuzji aminokwasów towarzyszy zwiększone wydalanie w moczu pierwiastków śladowych, w szczególności miedzi i cynku. Należy wziąć to pod uwagę dawkując pierwiastki śladowe, zwłaszcza przy długotrwałym żywieniu dożylnym.

   Wpływ na wyniki testów laboratoryjnych

   Tłuszcze zawarte w emulsji mogą wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych (patrz punkt 4.5).

   Specjalne środki ostrożności u pacjentów pediatrycznych

   W przypadku podawania dzieciom w wieku powyżej 2 lat, istotne jest stosowanie worka o objętości odpowiadającej dawce dobowej.

   OLIMEL jest nieodpowiedni do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat, ponieważ:

   • przyjmowanie glukozy jest zbyt małe, prowadząc do małej wartości stosunku glukoza/tłuszcze;

   • nieobecność cysteiny sprawia, że profil aminokwasów jest nieodpowiedni;

   • stężenie wapnia jest zbyt małe;

   • objętości worków są nieodpowiednie.

    Maksymalna szybkość infuzji wynosi 2,6 ml/kg/godz. u dzieci w wieku 2 do 11 lat i 1,7 ml/kg/godz. u dzieci w wieku 12 do 18 lat.

    Należy zawsze stosować uzupełnianie witaminami oraz pierwiastkami śladowymi. Należy stosować składy i ilości pediatryczne.

    Pacjenci w podeszłym wieku

    Zasadniczo, u pacjentów w podeszłym wieku dawkę należy dobierać z ostrożnością, biorąc pod uwagę zwiększoną częstość występowania obniżonej czynności wątroby, nerek lub serca oraz choroby współistniejące lub inną farmakoterapię.

  9. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

  10. Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

   Z powodu możliwości wystąpienia pseudoaglutynacji, nie należy podawać produktu OLIMEL jednocześnie z krwią przez ten sam zestaw do infuzji.

   Tłuszcze zawarte w emulsji mogą wpływać na wyniki niektórych testów laboratoryjnych (np. dotyczących bilirubiny, dehydrogenazy mleczanowej, nasycenia tlenem, hemoglobiny we krwi) w przypadku, gdy próbka krwi jest pobierana przed usunięciem tłuszczów (które zazwyczaj są usuwane z krwi po upływie 5 do 6 godzin od ostatniego przyjęcia tłuszczów).

   Gdy ceftriakson zostanie wymieszany z roztworami zawierającymi wapń w tej samej linii do podawania dożylnego, może wystąpić wytrącenie osadów soli wapniowej ceftriaksonu. Nie wolno mieszać ani podawać ceftriaksonu jednocześnie z roztworami dożylnymi zawierającymi wapń, w tym z produktem leczniczym OLIMEL, przez tę samą linię do infuzji (np. przez łącznik typu Y). Ceftriakson i roztwory zawierające wapń można jednak podawać kolejno jeden po drugim, jeśli linie do infuzji są między wlewami dokładnie płukane płynem wykazującym zgodność (patrz punkty 4.4 i 6.2).

   OLIMEL zawiera witaminę K, obecną naturalnie w emulsjach lipidowych. Ilość witaminy K w zalecanych dawkach produktu OLIMEL nie powinna mieć wpływu na działanie pochodnych kumaryny.

   Ze względu na zawartość w produkcie OLIMEL potasu, należy zachować szczególną ostrożność, stosując go u pacjentów leczonych diuretykami oszczędzającymi potas (np. amiloryd, spironolakton, triamteren), inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), antagonistami receptora angiotensyny II oraz produktami immunosupresyjnymi (takrolimus lub cyklosporyny), z powodu ryzyka hiperkaliemii.

   Niektóre produkty lecznicze, jak insulina, mogą wpływać na aktywność lipazy. Wydaje się jednak, że ten rodzaj interakcji ma jedynie ograniczone znaczenie kliniczne.

   Heparyna podawana w dawkach leczniczych powoduje przemijające uwalnianie lipazy lipoproteinowej do krążenia. Może to początkowo spowodować zwiększoną lipolizę osoczową, a w następstwie przejściowo zmniejszyć klirens triglicerydów.

  11. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

  12. Ciąża

   Brak jest danych klinicznych dotyczących zastosowania produktu OLIMEL N7E u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu OLIMEL N7E na reprodukcję u zwierząt (patrz punkt 5.3). Biorąc pod uwagę zastosowanie i wskazania produktu OLIMEL N7E, jeśli zajdzie taka konieczność, można rozważyć podanie produktu w okresie ciąży. Produkt OLIMEL N7E należy podawać kobietom w ciąży tylko po dokładnym rozważeniu.

   Karmienie piersią

   Brak wystarczających informacji dotyczących przenikania składników/metabolitów produktu OLIMEL N7E do mleka kobiet. Żywienie pozajelitowe może okazać się konieczne w okresie karmienia piersią. Produkt OLIMEL N7E należy podawać kobietom karmiącym piersią tylko po dokładnym rozważeniu.

   Płodność

   Brak odpowiednich danych.

  13. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

  14. Nie dotyczy.

  15. Działania niepożądane

  16. Potencjalne działania niepożądane mogą być wynikiem niewłaściwego stosowania (np. przedawkowania, zbyt szybkiej infuzji) (patrz punkty 4.4 oraz 4.9).

   Wystąpienie na początku infuzji jakiejkolwiek z następujących nieprawidłowych oznak (pocenie się, gorączka, dreszcze, ból głowy, wysypka skórna, duszności) powinno spowodować natychmiastowe zaprzestanie infuzji.

   W poniższej tabeli zostały wymienione działania niepożądane zgłoszone w badaniu randomizowanym, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym związkiem aktywnym, dotyczącym skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu OLIMEL N9-840. W badaniu wzięło udział dwudziestu ośmiu pacjentów, znajdujących się w różnym stanie klinicznym (tj. głodówka pooperacyjna, ciężkie niedożywienie, niewystarczające wchłanianie jelitowe lub zakaz dojelitowego podawania pożywienia). Pacjenci w grupie, w której podawano OLIMEL, otrzymywali produkt leczniczy w dawce do 40 ml/kg/dzień przez 5 dni.

   Dane zebrane z badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu wskazują na następujące działania niepożądane związane z produktem leczniczym OLIMEL:

   Klasyfikacja układów i narządów

   Określenie wg MedDRA

   Częstośća

   Zaburzenia układu immunologicznego

   Reakcje nadwrażliwości, w tym nadmierne pocenie się, gorączka, dreszcze, ból głowy, wysypka skórna (rumieniowa, grudkowa, krostkowa, plamkowa, uogólniona wysypka), świąd, uderzenia gorąca,

   duszność

   Nieznanab

   Zaburzenia serca

   Tachykardia

   Częstoa

   Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

   Zmniejszone łaknienie

   Częstoa

   Hipertriglicerydemia

   Częstoa

   Zaburzenia żołądka i jelit

   Ból brzucha

   Częstoa

   Biegunka

   Częstoa

   Nudności

   Częstoa

   Wymioty

   Nieznanab

   Zaburzenia naczyniowe

   Nadciśnienie tętnicze

   Częstoa

   Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   Wynaczynienie, które w miejscu infuzji może powodować: ból,

   podrażnienie, opuchliznę/obrzęk,

   rumień/rozgrzanie, martwicę skóry, pęcherze/pęcherzyki, zapalenie, stwardnienie,

   napięcie skóry

   Nieznanab

   a: Częstość występowania jest określana jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100); rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); lub nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

   b: Niepożądane reakcje na produkt leczniczy zgłaszane po wprowadzeniu preparatu OLIMEL do obrotu.

   W innych źródłach opisywano występowanie poniższych działań niepożądanych w odniesieniu do stosowania podobnych produktów do żywienia pozajelitowego; częstość występowania tych zdarzeń nie jest znana.

   • Zaburzenia krwi i układu chłonnego: małopłytkowość

   • Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: cholestaza, hepatomegalia, żółtaczka

   • Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość

   • Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: choroba wątroby związana z żywieniem pozajelitowym (patrz punkt 4.4)

   • Badania diagnostyczne: wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej, transaminaz oraz stężenia bilirubiny we krwi, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych

   • Zaburzenia nerek i dróg moczowych: azotemia

   • Zaburzenia naczyniowe: osady w naczyniach płucnych (zator naczyń płucnych i niewydolność oddechowa) (patrz punkt 4.4)

   Zespół przeciążenia tłuszczami (bardzo rzadko)

   Zgłaszano występowanie zespołu przeciążenia tłuszczami podczas stosowania podobnych produktów. Może to być spowodowane nieprawidłowym podaniem (np. przedawkowaniem i (lub) szybkością infuzji większą niż zalecana, patrz punkt 4.9); jednakże objawy podmiotowe i przedmiotowe tego zespołu mogą również wystąpić na początku infuzji, gdy produkt podawany jest zgodnie z zaleceniami. Zmniejszona lub ograniczona zdolność metabolizowania lipidów zawartych w produkcie OLIMEL wraz z przedłużonym klirensem osoczowym może mieć konsekwencje w postaci tzw.

   zespołu przeciążenia tłuszczami. Zespół ten jest związany z nagłym pogorszeniem się stanu klinicznego pacjenta i charakteryzuje się objawami takimi jak gorączka, anemia, zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi, zaburzenia krzepliwości krwi, hiperlipidemia, stłuszczenie wątroby (hepatomegalia), pogorszenie czynności wątroby oraz objawami ze strony układu nerwowego (np. śpiączka). Zespół ten jest zazwyczaj odwracalny po zaprzestaniu infuzji emulsji tłuszczowej.

   Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

   Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  17. Przedawkowanie

  18. W przypadku niewłaściwego podania produktu leczniczego (przedawkowania i (lub) wyższej od zalecanej szybkości infuzji) mogą pojawić się oznaki hiperwolemii oraz kwasicy.

   Zbyt szybka infuzja lub podawanie nieodpowiednio dużej objętości produktu może spowodować nudności, wymioty, dreszcze, ból głowy, uderzenia gorąca, hiperhydrozę oraz zaburzenia elektrolitowe. W takich sytuacjach należy natychmiast przerwać infuzję.

   Jeśli szybkość infuzji glukozy przekroczy klirens, mogą pojawić się: hiperglikemia, cukromocz oraz syndrom hiperosmolarny.

   Zmniejszona lub ograniczona zdolność metabolizowania tłuszczów może skutkować tzw. zespołem przeciążenia tłuszczami, którego skutki zazwyczaj są odwracalne po zaprzestaniu infuzji emulsji tłuszczowej (patrz również punkt 4.8).

   W niektórych poważnych przypadkach niezbędna może być hemodializa, hemofiltracja lub hemodiafiltracja.

 8. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

  1. Właściwości farmakodynamiczne

  2. Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do żywienia pozajelitowego/mieszaniny Kod ATC: B05 BA10.

   Zawartość azotu (L-aminokwasy) oraz składników energetycznych (glukoza i triglicerydy) w produkcie OLIMEL umożliwia utrzymanie właściwego bilansu azotu/energii.

   Składnikami produktu leczniczego są również elektrolity.

   Emulsja tłuszczowa zawarta w produkcie OLIMEL jest związkiem oczyszczonego oleju z oliwek oraz oczyszczonego oleju sojowego (w stosunku 80/20), o następującym przybliżonym rozkładzie kwasów tłuszczowych:

   • 15% nasyconych kwasów tłuszczowych (NKT)

   • 65% mononienasyconych kwasów tłuszczowych (MNKT)

   • 20% wielonienasyconych niezbędnych kwasów tłuszczowych (NNKT) Stosunek fosfolipidów/triglicerydów wynosi 0,06.

    Olej z oliwek zawiera znaczne ilości alfa-tokoferolu, który w połączeniu z umiarkowanym przyjmowaniem kwasów NNKT przyczynia się do zwiększenia dostępności witaminy E i ograniczania peroksydacji tłuszczów.

    Roztwór aminokwasów zawiera 17 L-aminokwasów (w tym 8 niezbędnych), koniecznych do syntezowania białek.

    Aminokwasy są również źródłem energii. Ich utlenianie skutkuje wydalaniem z organizmu azotu w postaci mocznika.

    Profil aminokwasów jest następujący:

   • niezbędne aminokwasy/aminokwasy łącznie: 44,8%

   • niezbędne aminokwasy (g)/azot całkowity (g): 2,8%

   • aminokwasy o rozgałęzionych łańcuchach/aminokwasy łącznie: 18,3%. Glukoza stanowi źródło węglowodanów.

  3. Właściwości farmakokinetyczne

  4. Składniki produktu OLIMEL (aminokwasy, elektrolity, glukoza, tłuszcze) są rozprowadzane, metabolizowane i wydalane w ten sam sposób, jak podawane pojedynczo.

  5. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

  6. Nie przeprowadzono przedklinicznych badań produktu OLIMEL.

   Przedkliniczne badania toksykologiczne, przeprowadzone z zastosowaniem emulsji tłuszczowej zawartej w produkcie OLIMEL, ujawniły zmiany, jakie zazwyczaj zachodzą w przypadku wysokiego poboru emulsji tłuszczowej: stłuszczona wątroba, małopłytkowość i podwyższone stężenie cholesterolu.

   Badania przedkliniczne przeprowadzone z zastosowaniem roztworów aminokwasów oraz glukozy w różnych składach jakościowych i stężeniach, zawartych w produkcie leczniczym OLIMEL, nie wykazały żadnych szczególnych właściwości toksycznych.

 9. DANE FARMACEUTYCZNE

  1. Wykaz substancji pomocniczych

  2. Komora zawierająca emulsję tłuszczową: Oczyszczone fosfolipidy z jaja kurzego, Glicerol,

   Sodu oleinian,

   Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), Woda do wstrzykiwań

   Komora zawierająca roztwór aminokwasów z elektrolitami: Kwas octowy lodowaty (do ustalenia pH),

   Woda do wstrzykiwań

   Komora zawierająca roztwór glukozy i wapnia: Kwas solny (do ustalenia pH),

   Woda do wstrzykiwań

  3. Niezgodności farmaceutyczne

  4. Nie należy dodawać żadnych produktów leczniczych ani substancji do któregokolwiek ze składników worka albo do gotowej emulsji, bez uprzedniego potwierdzenia ich zgodności oraz stabilności otrzymanego produktu (zwłaszcza stabilności emulsji tłuszczowej).

   Niezgodności mogą wynikać np. z powodu nadmiernej kwasowości (niskie pH) lub nieodpowiedniej zawartości kationów dwuwartościowych (Ca2+ oraz Mg2+), mogących destabilizować emulsję tłuszczową.

   Tak jak w przypadku tworzenia innych mieszanin do żywienia pozajelitowego, należy wziąć pod uwagę stosunek zawartości wapnia i fosforanów. Nadmierny dodatek wapnia i fosforanu, szczególnie w postaci soli nieorganicznych, może spowodować powstanie osadów wapnia fosforanu.

   OLIMEL zawiera jony wapnia stwarzające dodatkowe ryzyko wytrącania skrzepów w preparatach krwi lub składników krwi z dodatkiem cytrynianu jako środka przeciwzakrzepowego/konserwującego.

   Nie wolno mieszać ani podawać ceftriaksonu jednocześnie z roztworami dożylnymi zawierającymi wapń, w tym z preparatem OLIMEL, przez tę samą linię do infuzji (np. przez łącznik typu Y) ze względu na ryzyko wytrącenia się soli wapniowych ceftriaksonu (patrz punkty 4.4 i 4.5).

   Ze względu na ryzyko wytrącenia się osadu, produktu leczniczego OLIMEL nie należy podawać przez tę samą linię do infuzji ani dodawać do ampicyliny lub fosfenytoiny.

   Należy sprawdzić zgodność z roztworami podawanymi jednocześnie przez ten sam zestaw do infuzji, cewnik lub kaniulę.

   Z powodu ryzyka wystąpienia pseudoaglutynacji, nie należy podawać tego produktu przed, w trakcie lub po podaniu krwi przez ten sam zestaw do infuzji.

  5. Okres ważności

  6. 2 lata, jeśli opakowanie ochronne nie jest uszkodzone. Po zmieszaniu:

   Zaleca się podanie produktu natychmiast po rozerwaniu spawów rozdzielających zawartość trzech komór. Wykazano jednak, że przygotowana emulsja zachowuje stabilność przez 7 dni (w temperaturze od 2°C do 8°C) i następnie przez 48 godzin przechowywania w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

   Po wprowadzeniu dodatkowych składników (elektrolitów, pierwiastków śladowych oraz witamin; patrz punkt 6.6)

   Po wprowadzeniu dodatkowych składników, gotowa emulsja zachowuje stabilność przez 7 dni (w temperaturze od 2°C do 8°C) i następnie przez 48 godzin przechowywania w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

   Z mikrobiologicznego punktu widzenia, mieszaninę zawierającą dodatkowe składniki należy zużyć natychmiast. Jeśli taki produkt nie zostanie wykorzystany od razu, za warunki i czas przechowywania do momentu jego zastosowania odpowiada użytkownik. Nie należy przekraczać 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że wprowadzenie dodatkowych składników odbyło się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

  7. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

  8. Nie zamrażać.

   Przechowywać w workach ochronnych.

   W celu zapoznania się z warunkami przechowywania gotowej emulsji, patrz punkt 6.3.

  9. Rodzaj i zawartość opakowania

  10. 3-komorowy worek jest wielowarstwową plastikową torebką. Wewnętrzna (kontaktowa) warstwa worka jest wykonana z mieszanki kopolimerów poliolefinicznych i jest zgodna z roztworami aminokwasów, roztworami glukozy i emulsjami tłuszczowymi. Pozostałe warstwy są wykonane z octanu polietylenowinylu (EVA) i kopolisteru.

   Komora zawierająca glukozę jest wyposażona w miejsce do wstrzyknięcia, przeznaczone do wprowadzania dodatkowych składników.

   Komora z aminokwasami jest wyposażona w miejsce do wprowadzenia iglicy zestawu do infuzji. Worek jest umieszczony w opakowaniu ochronnym, chroniącym przed dostępem tlenu, z saszetką pochłaniającą tlen.

   Wielkość opakowań:

   worek 1000 ml: 1 tekturowe pudełko z 6 workami

   worek 1500 ml: 1 tekturowe pudełko z 4 workami

   worek 2000 ml: 1 tekturowe pudełko z 4 workami

   1 worek o pojemności 1000 ml, 1500 ml i 2000 ml.

   Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

  11. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

  12. Otwieranie

   Usunąć worek ochronny.

   Wyrzucić saszetkę zawierającą pochłaniacz tlenu.

   Upewnić się, że worek lub spawy nie są uszkodzone. Stosować wyłącznie w przypadku, gdy worek jest nieuszkodzony, a spawy są nienaruszone (tzn. zawartość 3 komór nie została wymieszana), roztwory aminokwasów i glukozy są przezroczyste, bezbarwne lub lekko żółte, praktycznie pozbawione widocznych cząsteczek oraz gdy emulsja tłuszczowa jest jednorodna o mlecznym wyglądzie.

   Mieszanie roztworów i emulsji

   Przed rozerwaniem spawów należy się upewnić, że produkt ma temperaturę pokojową.

   Zaczynając od góry worka (przy uchwycie), zrolować worek oburącz. Spawy będą zanikać od strony portów. Kontynuować zwijanie worka aż do momentu rozerwania spawów do połowy ich długości.

   Wymieszać, obracając worek co najmniej 3-krotnie.

   Po zmieszaniu produkt ma postać jednorodnej emulsji o mlecznym wyglądzie. Dodatkowe składniki

   Pojemność worka jest wystarczająca, aby umożliwić dodanie witamin, elektrolitów i pierwiastków śladowych.

   Wszelkie dodatki (w tym witaminy) powinny być wprowadzone do gotowej emulsji (po rozerwaniu spawów i po wymieszaniu zawartości 3 komór).

   Witaminy można także dodawać do komory zawierającej glukozę przed przygotowaniem gotowej emulsji (przed rozerwaniem spawów i przed wymieszaniem zawartości trzech komór).

   Podczas wprowadzania dodatkowych składników do produktów zawierających elektrolity należy uwzględnić ilość elektrolitów znajdujących się już w worku.

   Dodatkowe składniki muszą być wprowadzone przez wykwalifikowany personel w warunkach aseptycznych.

   Do produktu OLIMEL można dodawać elektrolity zgodnie z poniższą tabelą:

   Na 1000 ml

   Zawartość

   Maksymalny dodatek

   Maksymalna zawartość

   Sód

   35 mmol

   115 mmol

   150 mmol

   Potas

   30 mmol

   120 mmol

   150 mmol

   Magnez

   4,0 mmol

   1,6 mmol

   5,6 mmol

   Wapń

   3,5 mmol

   1,5 (0,0a) mmol

   5,0 (3,5a) mmol

   Fosforany nieorganiczne

   0 mmol

   3,0 mmol

   3,0 mmol

   Fosforany organiczne

   15 mmolb

   10 mmol

   25 mmolb

   a: Wartość odpowiadająca dodanym fosforanom nieorganicznym. b: W tym fosforany występujące w emulsji tłuszczowej.

   Pierwiastki śladowe i witaminy:

   Wykazano stabilność po dodaniu dostępnych na rynku produktów witamin i pierwiastków śladowych (zawierających maksymalnie 1 mg żelaza).

   Zgodność z innymi dodatkowymi składnikami jest dostępna na żądanie.

   W przypadku wprowadzania dodatkowych składników, przed podaniem do żyły obwodowej należy zmierzyć ostateczną osmolarność mieszaniny.

   Wprowadzając dodatkowe składniki należy:

   • kontrolować warunki aseptyki,

   • przygotować miejsce wstrzyknięcia w worku,

   • przekłuć miejsce wstrzyknięcia i wstrzyknąć dodatkowe składniki za pomocą igły do wstrzykiwań lub urządzenia do przygotowania produktu leczniczego,

   • wymieszać zawartość worka z dodatkowymi składnikami.

   Przygotowanie infuzji Kontrolować warunki aseptyki. Zawiesić worek.

   Usunąć plastikowy ochraniacz z portu do podawania produktu leczniczego.

   Zdecydowanie wprowadzić iglicę zestawu do infuzji do portu do podawania produktu leczniczego.

   Podawanie

   Wyłącznie do jednorazowego stosowania.

   Podawać produkt wyłącznie po rozerwaniu spawów dzielących 3 komory i wymieszaniu ich zawartości.

   Należy upewnić się, czy w gotowej emulsji do infuzji nie następuje rozdzielanie faz.

   Po otwarciu worka zawartość musi zostać natychmiast wykorzystana. Nie wolno przechowywać otwartego worka do następnej infuzji. Nie podłączać ponownie częściowo zużytych worków.

   W celu uniknięcia możliwości powstania zatorów powietrznych, spowodowanych obecnością gazu zawartego w pierwszym worku, nie podłączać worków seryjnie.

   Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady oraz cały zestaw do infuzji należy zniszczyć.

 10. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 11. Baxter Polska Sp. z o. o.

  Ul. Kruczkowskiego 8

  00-380 Warszawa

 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 13. Pozwolenie nr: 16617

 14. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

 15. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.04.2010 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 26.06.2014 r.

 16. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.04.2020

Reklama: