Reklama:

HBVaxPRO

Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań , 10 mcg/ml