Reklama:

Xifaxan

Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 200 mg