Reklama:

Betaloc ZOK 100

Postać farmaceutyczna: Tabletki o przedłużonym uwalnianiu , 95 mg