Reklama:

ProteqFlu-Te (produkt weterynaryjny, koń)

Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań , Antygen wirusa grypy szczep A/eq/Ohio/03 [H3N8] rekombinowanyw wirusie canarypox (vCP2242) ≥ 5,3 log10 FAID50/1Antygen wirusa grypy szczep A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] rekombinowanyw wirusie canarypox (vCP3011) ≥ 5,3 log10 FAID50/1Toksoid Clostridium tetani ≥ 30 IU**(*) zawartość vCP określana poprzez całkowitą wartość FAID50 (dawka zakażająca 50 % w teścieimmunofluorescencyjnym) i współczynnik qPCR pomiędzy vCP(**) miano przeciwciał antytoksycznych oznaczone w surowicy po kilkukrotnym szczepieniu świnkimorskiej, według Farmakopei Europejskiej