Reklama:

NeoRecormon

Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 10000 j.m. (16667 j.m./ml)