Reklama:

Fucidin

Postać farmaceutyczna: Maść , 20 mg/g